CDA-HD – Darmowe Filmy i Seriale w HD Online

Regulamin

Wstęp

Korzystanie ze strony internetowej https://cda-hd.cc wiąże się z wyrażeniem zgody oraz zaakceptowaniem warunków i zasad użytkowania zawartych w niniejszym regulaminie.

Dostęp

Korzystając z serwisu cda-hd.cc wyrażasz zgodę na używanie go tylko i wyłącznie do celów osobistych. Wykorzystywanie fragmentów lub całości materiałów zawartych na stronie w innych celach niż prywatne jest zabronione. Należy przestrzegać wszystkich punktów regulaminu oraz przyjętych zasad użytkowania.

Postanowienia ogólne

Regulamin ten wraz z polisą ochrony prywatności i innymi prawnymi ogłoszeniami zamieszczonymi w serwisie cda-hd.cc, stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a cda-hd.cc. Jeśli klauzula zostanie uznana prawnie za nieważną przez upoważnione instytucje nie wpłynie to na ważność pozostałych, obowiązujących klauzul zawartych w tym regulaminie, które pozostaną w obowiązujące w pełnym zakresie. Zrzeczenie się z powyższych punktów regulaminu nie będzie rozpatrywane w późniejszym ani teraźniejszym terminie, także w przypadku nie udowodnienia przez cda-hd.cc takiego prawa lub klauzuli nie będzie to stanowić podstawy do nie przestrzegania obowiązujących reguł.

Serwis cda-hd.cc zastrzega sobie prawo do poprawiania lub zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Zapoznanie się z aktualną treścią regulaminu spoczywa         w pełni na użytkowniku serwisu, który jest zobowiązany do znajomości aktualnych zasad korzystania       z zasobów serwisu.

Używanie serwisu cda-hd.cc od momentu wprowadzenia kolejnych poprawek do regulaminu wiąże się z ich akceptacją i wyrażeniem zgody na ich przestrzeganie.

Prawa własności intelektualnej

Witryna cda-hd.cc nie zawiera żadnych nielegalnych treści. Na stronie nie ma żadnych żadnych plików z filmami a jedynie informacje na ich temat zawierające opis, długość, obsadę, otrzymane nagrody, linki do zewnętrznych serwisów lub bezpośrednie linki do plików na nich umieszczonych. Informujemy, że pliki objęte prawem autorskim wolno kopiować tylko wtedy, gdy jest się w posiadaniu oryginału. W tym przypadku pobrana kopia będzie traktowana jedynie jako materiał zapasowy. Administratorzy, właściciele oraz redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za to co użytkownicy publikują w serwisie.

Informujemy, że korzystając z serwisu robisz to na własną odpowiedzialność, a administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to w jaki sposób korzystasz z materiałów umieszczonych na witrynie.

Wszelkie użyte przez użytkowników serwisu znaki towarowe mogą być objęte prawem autorskim. Wówczas administracja nie ponosi odpowiedzialności za użycie owych symboli/emblematów/znaków firmowych bez zgody właścicieli. Jeśli jesteś właścicielem znaku towarowego, który został użyty bez zgody, prosimy o bezpośredni kontakt. Zostanie niezwłocznie usunięty.

Serwis cda-hd.cc jest w pełni legalnym serwisem i zawiera jedynie linki do innych stron lub plików w Internecie np : megavideo.com, oload.tv, youtube.com, video.google.com, ustream oraz innych. Serwis nie przechowuje, nie publikuje, oraz nie umieszcza bezpośrednio filmów i plików (mkv, avi, mov, flv, mpg, mpeg, divx, dvd rip, mp3, mp4) na serwerach serwisu cda-hd.cc.

Serwis cda-hd.cc nie odpowiada za jakość obrazu, zgodę na publikacje, prawa do powielania, legalność, przyzwoitość czy jakikolwiek inny aspekt odnoszący się do wyświetlanych filmów online. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do prawnej strony możliwości wyświetlania filmów online, prosimy o kontakt z właścicielami odpowiedniego serwisu na łamach którego dany film jest zamieszczony.

Serwis zrzeka się odpowiedzialności za czasowe wstrzymanie lub przerwy techniczne oraz nie gwarantuje i nie bierze odpowiedzialności za, dostępność filmów online, poprawnych opisów filmów a także za inne problemy związane z korzystaniem z zasobów.

Serwis cda-hd.cc zastrzega sobie prawo do usunięcia dodawanych komentarzy przez użytkowników bez podania przyczyny. Ponadto będzie to mieć miejsce także w przypadku łamania regulaminu, wysyłania niechcianych treści (reklamy, spam, obraźliwe lub/i wulgarne wypowiedzi) wiadomości do administratorów a także w przypadku innych działań, które zostaną przez redakcje serwisu uznane
za niestosowne lub szkodzące dobru serwisu/użytkowników.

Witryna cda-hd.cc zezwala użytkownikom na przesyłanie linków do zewnętrznych serwisów lub bezpośrednio do filmów zamieszczonych na ich łamach lub innych materiałów. Odpowiedzialność za materiały oraz ich konsekwencje przesyłania oraz ich zamieszczania ponoszą wyłącznie serwisy przechowujące, publikujące, udostępniające materiały wideo lub/i ich użytkownicy.

Serwis cda-hd.cc nie podpisuje się pod żadnymi materiałami zamieszczonymi przez użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności prawnej w związku zamieszczonymi przez użytkowników materiałami oraz nie zezwala na łamanie praw autorskich oraz naruszania praw własności intelektualnej w tym serwisie.

Akceptując regulamin, zgadzasz się na możliwość narażenia się na zamieszczane przez innych użytkowników materiały, które mogą naruszać strefę intymności, mogą zawierać treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub niepożądane. Niniejszym zrzekasz się jakichkolwiek roszczeń ustawowych i prawnych postępowań w celu uzyskania odszkodowania od cda-hd.cc oraz ich właścicieli czy współpracowników.

Serwis cda-hd.cc zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania dowolnego elementu serwisu w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

Zrzeczenie gwarancji

Odwiedzając serwis cda-hd.cc używasz go na swoją odpowiedzialność w całym zakresie prawnym. Witryna nie udziela gwarancji na temat dokładności lub kompletności zawartości serwisu lub serwisów oraz nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkie: błędy, pomyłki, nieścisłości zawartości, szkody osobistej czy strat mienia, wynikającej z dostępu i użytkowania naszego serwisu, przypadki nieautoryzowanego dostępu i użytkowania naszych zabezpieczonych serwerów i/lub informacji osobistych, przerwy lub zaprzestanie transmisji do lub od naszego serwisu, wszelkie usterki, wirusy takie jak konie trojańskie lub podobne, transmitowane do lub poprzez nasz serwis przez osoby trzecie, błędy lub zaniedbania dowolnej postaci w zawartości lub powodujące utratę lub szkodę dowolnego rodzaju poniesione jako efekt użytkowania zawartości zamieszczonej, przesłanej, transmitowanej, lub dostępnej przez usługę.

Serwis cda-hd.cc nie poręcza, nie gwarantuje czy przyjmuje odpowiedzialności za produkty lub usługi reklamowane lub oferowane przez podmioty trzecie z wykorzystaniem serwisu lub też stron do których się odnosi w dowolnym odsyłaczu grafice czy reklamowane w inny sposób.

Ograniczenie odpowiedzialności prawnej

Administratorzy serwisu cda-hd.cc nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe szkody wynikające z wszelkich: błędów, pomyłek lub nieścisłości w zawartości, osobistych urazów lub szkód mienia, dowolnej natury jakkolwiek wynikających z dostępu i użytkowania naszego serwisu, nieautoryzowanego dostępu lub użytkowania naszych zabezpieczonych
serwerów i/lub jakichkolwiek lub wszystkich osobistych informacji i/lub danych finansowych w nim zawartych, dowolnej postaci przerw w transmisji do lub z naszego serwisu, wszelkich usterek, wirusów, koni trojańskich lub podobnych, które mogą zostać przesłane z użyciem naszego serwisu przez podmioty trzecie, wszystkie błędy lub zaniedbania w informacjach lub powodujące utratę lub szkody dowolnego rodzaju wynikające z użytkowania zawartości zamieszczonej.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności prawnej są w pełni zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.

Użytkownik potwierdza także iż cda-hd.cc nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczone przez innych użytkowników, zawierające treści oszczercze, obraźliwe lub nielegalne. Postępowanie podmiotów trzecich oraz ryzyko poszkodowania wynikające z powyższych ustaleń spoczywa wyłącznie w użytkowniku.